Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Valná hromady SOB 29.5.2019
Pozvánka na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 29. května 2019 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov ze dne 15.4.2019
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 15.04.2019 do 30.04.2019.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konané 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 25.05.2019.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018
Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 08.04.2019 do 24.04.2019.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Návrh změny č. 1 územního plánu Kadov ze dne 2.4.2019
OÚ Kadov vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh změny č. 1 územního plánu Kadov
Min.doba zveřejnění od 02.04.2019 do 13.05.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - duben 2019
Ve čtvrtek 11.4.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 01.04.2019 do 11.04.2019.

Informace pro voliče k žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do EP konané 24. - 25.5.2019
Informace pro voliče k žádosti o vydání voličského průkazu včetně vzorů potřebných žádostí pro volby do EP konané 24. - 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 22.05.2019.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 25.05.2019.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 22.05.2019.

Oznámení o konání OZ 2/2019
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 28.3.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2019 do 28.03.2019.

Oznámení o zrušení zasedání OZ 2/2019
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva které se mělo konat ve čtvrtek 14.3.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově je z technických důvodu zrušeno.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2019 do 14.03.2019.

Veřejná vyhláška od MŽP č. j.: MZP/2019/630/405
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého sp. zn.: ZN/MZP/2019/630/267
Min.doba zveřejnění od 26.02.2019 do 28.03.2019.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 2248/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, vydává Rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: OVÚP/13749/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 25.02.2019 do 13.03.2019.

Výzva 3. PRV MAS Blatensko, o.p.s. ze dne 18.2.2019
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje dne 18. 2. 2019 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2019 do 24.06.2019.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č. j.: 124 EX 1296/10-231
Soudní exekutor vydává Usnesení o elektronické dražbě číslo opr.: 2232510085
Min.doba zveřejnění od 08.02.2019 do 10.04.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2019
Ve čtvrtek 14.2.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.02.2019 do 19.02.2019.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 24.01.2019 do 25.05.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 583/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Mračov
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Oznámení územního řízení od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 335/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Oznámení zahájení územního řízení na veřejné osvětlení – Vrbno, spis.zn.: OVÚP/13749/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Schválený rozpočet SOB na rok 2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 – 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 – 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na r. 2019
Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 18.12.2018 do 31.01.2020.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-18/2017-307
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 17.12.2018 do 03.01.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2018
Ve čtvrtek 13.12.2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.12.2018 do 13.12.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 12790/2018/OD/3
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018.

Oznámení o konání OZ 10 / 2018
Veřejné X. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2018 do 29.11.2018.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 11.12.2018.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 – 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 – 2022
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 11.12.2018.

Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2020 - 2027
Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2020 - 2027
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 28.11.2018.