Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.8.2019
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 28.08.2019 do 13.09.2019.

Oznámení o konání OZ 5/2019
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22.8.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2019 do 22.08.2019.

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 11916/2019
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 8782/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 07.08.2019 do 23.08.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 11426/2019
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 10775/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 02.08.2019 do 18.08.2019.

Oznámení o konání OZ 4/2019
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1.8..2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2019 do 01.08.2019.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 19.07.2019 do 19.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10035/2019
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 8633/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 09.07.2019 do 25.07.2019.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 01.07.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 9005/2019
Městský úřad Blatná, odbor dopravy oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 8782/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 18.07.2019.

Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 - 2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 31.01.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 27.6.2019
Ve čtvrtek 27.6.2019 od 11:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 17.06.2019 do 27.06.2019.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2018
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2018 byl schválen VH SMOOS dne 11.6.2019
Min.doba zveřejnění od 13.06.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška od MŽP č. j.: MZP/2019/630/1219
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého spis. zn.: ZN/MZP/2019/630/267
Min.doba zveřejnění od 04.06.2019 do 20.06.2019.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2018
Výroční zpráva obce Kadov o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 03.06.2019 do 19.06.2019.

Výroční zpráva Tabor Vrbno, z.ú. za rok 2018
Výroční zpráva Tabor Vrbno, z.ú. za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 03.06.2019 do 19.06.2019.

Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu Kadov
Veřejná vyhláška od Zastupitelstva obce Kadov - Změna č. 1 územního plánu Kadov
Min.doba zveřejnění od 03.06.2019 do 19.06.2019.

Výsledky voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. a 25.05.2019 - Výsledky hlasování za územní celky a jednotlivé volební okrsky
Min.doba zveřejnění od 27.05.2019 do 12.06.2019.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 23.05.2019 do 11.06.2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Min.doba zveřejnění od 23.05.2019 do 11.06.2019.

Oznámení o konání OZ 3/2019
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30.5.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2019 do 30.05.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2019
Ve čtvrtek 23.5.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.05.2019 do 23.05.2019.

Aktualizace návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2020 - 2022
Aktualizace návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 29.05.2019.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019.

Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 06.05.2019 do 22.05.2019.

Porovnání ceny pro vodné a stočné v obci Kadov 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 02.05.2019 do 18.05.2019.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blatenska za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Valná hromady SOB 29.5.2019
Pozvánka na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 29. května 2019 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov ze dne 15.4.2019
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 15.04.2019 do 30.04.2019.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konané 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 25.05.2019.