Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Oznámení - Veřejná vyhláška
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2011 do 21.11.2011.

27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2011 do 08.11.2011.

IX. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Oznámení o konání IX. zasedání Zastupitelstva obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2011 do 03.11.2011.

Oznámení MěÚ Blatná
MěÚ Blatná-odbor výstavby a ÚP oznamuje spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Mračov-Pálek,RD na parc.č. 39/1; SB-5010-325; na pozemcích st.p.č. 11,parc.č. 135/2,140, 39/1 v k.ú. Mračov
Min.doba zveřejnění od 01.09.2011 do 16.09.2011.

Oznámení
Oznámení o výběrovém řízení č. C/144/2011-VŘ-6 kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v kú Lnářský Málkov, obec Kadov
Min.doba zveřejnění od 01.09.2011 do 20.09.2011.

Záměr pronajmutí klubovny v Kadově
Záměr pronajmout místnost klubovny v budově bývalé školy v Kadově, č.p. 2 na pozemku p.č. st. 26 v k.ú Kadov
Min.doba zveřejnění od 01.09.2011 do 17.09.2011.

Program jednání zastupitelstva kraje dne 13.září 2011
Program jednání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného v úterý 13. září 2011 od 10:00 hodin v Českých Budějovicích.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2011 do 14.09.2011.

Oznámení o konání OZ
Oznámení o konání 7. zasedání Obecního zastupitelstva konaného 1.9.2011 v Kadově
Min.doba zveřejnění od 24.08.2011 do 01.09.2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blatenska za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 17.02.2011 do 04.03.2011.

Oznámení
Zveřejnění informace o oznámení záměru "Novostavba zemědělské bioplynové stanice Kadov - Lnářský Málkov"
Min.doba zveřejnění od 10.02.2011 do 28.02.2011.

Program jednání zastupitelstva kraje dne 15. února 2011
Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15. února 2011
Min.doba zveřejnění od 01.02.2011 do 15.02.2011.

Závěrečný účet SOB za rok 2010
Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 20.01.2011 do 04.02.2011.

Výkaz pro hodnocení rozpočtu 2010
Výkaz pro hodnocení rozpočtu 2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Rozvaha
Rozvaha k financím pro 12/2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Hodnotící zpráva za r.2010
Hodnotící zpráva za r.2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Komentář k hodnotící zprávě za rok 2010
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Oznámení o konání OZ
Oznámení o konání 1. ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva 12.11.2010 v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 03.11.2010 do 18.11.2010.

Komunální volby 2010
Výsledky komunálních voleb v obci Kadov konané 15.10. - 16.10.2010
Min.doba zveřejnění od 16.10.2010 do 01.11.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 08.09.2010 do 23.09.2010.

Daň z nemovitosti pro rok 2011
Informace z finančního úřadu v Blatné k dani z nemovitosti na rok 2011
Min.doba zveřejnění od 01.09.2010 do 30.09.2010.

Změna č. 3 ÚPD obce Kadov
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 3 územního plánu obce Kadov a data konání jeho projednání
Min.doba zveřejnění od 27.07.2010 do 17.09.2010.

Oznámení
Oznámení o výběrovém řízení číslo C/76/2010-VŘ v k.ú. Lnářský Málkov
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 02.07.2010.

Záměr pronájmu pozemku
Záměr dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 391/2 v k.ú. Lnářský Málkov (4439 m2)
Min.doba zveřejnění od 12.06.2010 do 27.06.2010.

Změna ÚPD č. 4 - zadání
Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.06.2010 do 10.07.2010.

Závěrečný účet DSO SMOOS 2009
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 23.06.2010.

Změna č. 4 ÚPD - návrh
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 09.07.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 20.04.2010 do 05.05.2010.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2010
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 16.04.2010 do 01.05.2010.

Nařízení č. 1/2010
Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj na mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroúzy
Min.doba zveřejnění od 12.04.2010 do 27.04.2010.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2010
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 - informace o počtu a sídle volebních okrsků a o počtu členů okresní volební kopmise
Min.doba zveřejnění od 29.03.2010 do 13.04.2010.