Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 34703/2022
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.04.2022 do 15.05.2022.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022
Rozhodnutí hejtmana č. 2/2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů
Min.doba zveřejnění od 01.04.2022 do 17.04.2022.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Min.doba zveřejnění od 29.03.2022 do 30.04.2022.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 5390/20-108
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.03.2022 do 09.04.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 22.3.2022
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 22.03.2022 do 07.04.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 31.3.2022
Ve čtvrtek 31.3.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 21.03.2022 do 31.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4063/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 10.03.2022 do 26.03.2022.

Usnesení vlády č. 43 a 44 ze dne 2.3.2022
Vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 03.03.2022 do 19.03.2022.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 31.12.2023.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 31.12.2023.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2021
Výroční zpráva obce Kadov o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 11.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 2682/2022
Zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami, společného územního a stavebního řízení - spis.zn.: MUBL 20674/2021/OŽP
Min.doba zveřejnění od 15.02.2022 do 03.03.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.2.2022
Ve čtvrtek 24.2.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.02.2022 do 24.02.2022.

Oznámení o konání OZ 1/2022
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.2.2022 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 17.02.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje
Min.doba zveřejnění od 31.01.2022 do 16.02.2022.

Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rozpočtové změny roku 2021 - Rozpočtové opatření č. 12/2021
Zveřejněno od: 20.12.2021.

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026 byl schválen VH SMOOS dne 13.12.2021.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2021 do 31.12.2023.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/158372-C
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 17.12.2021 do 17.01.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.12.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 16.12.2021
Ve čtvrtek 16.12.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 06.12.2021 do 16.12.2021.

Oznámení o konání OZ 7/2021
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9.12.2021 v 18:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 09.12.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/144958-G
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území ČR
Min.doba zveřejnění od 29.11.2021 do 19.12.2021.

Vyhlášení nouzového stavu - částka č. 194/2021
Vyhlášení nouzového stavu od 26.11.2021
Min.doba zveřejnění od 26.11.2021 do 12.12.2021.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 23.11.2021
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 23.11.2021 do 09.12.2021.

Návrhu rozpočtu DSO Radina na rok 2022
Návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 16.11.2021 do 07.12.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 25.11.2021
Ve čtvrtek 25.11.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 16.11.2021 do 25.11.2021.

Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 28.11.2021.

Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2022 verze s porovnáním předch. období II.
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2022 verze s porovnáním předch. období II.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 13.12.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2023 – 2026
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2023 – 2026
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 13.12.2021.

Oznámení o konání OZ 6/2021
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11.11.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 11.11.2021.