Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 15.09.2021 do 15.10.2021.

Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov včetně návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Min.doba zveřejnění od 06.09.2021 do 07.10.2021.

Oznámení o konání OZ 5/2021
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 16.9.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 01.09.2021 do 16.09.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 9.9.2021
Ve čtvrtek 9.9.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 09.09.2021.

Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 26.08.2021 do 09.10.2021.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 09.10.2021.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 písm.c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021 minimální počet členů okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 09.10.2021.

Oznámení o konání OZ 4/2021
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.7.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 29.07.2021.

Záměry nakládání s majetkem obce ze dne 7.7.2021
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 07.07.2021 do 23.07.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Výroční zpráva Tábora Vrbno za rok 2020
Výroční zpráva Tábora Vrbno
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 14.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 8.7.2021
Ve čtvrtek 8.7.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 08.07.2021.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za r. 2020
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020 byl schválen VH SMOOS dne 8.6.2021
Min.doba zveřejnění od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.6.2021
Ve čtvrtek 24.6.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.06.2021 do 24.06.2021.

Oznámení o konání OZ 3/2021
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.6.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 09.06.2021 do 17.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 28.05.2021 do 18.06.2021.

Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2020
Výkaz pro plnění rozpočtu, Přijaté transfery, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 26.05.2021 do 17.06.2021.

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
Návrhu závěrečného účtu a Zpráva o hospodaření SMOOS za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 19.05.2021 do 04.06.2021.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2020
Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Radina za rok 2020 se Zprávou o výsledku přezkumu hospodaření
Min.doba zveřejnění od 17.05.2021 do 02.06.2021.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2020
Výroční zpráva obce KADOV o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 17.05.2021 do 02.06.2021.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020 s přílohami: Výkaz FIN 2-12M a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska
Min.doba zveřejnění od 13.05.2021 do 16.06.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 6555/2021
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MUBL 6097/2021/OD
Min.doba zveřejnění od 28.04.2021 do 14.05.2021.

Oznámení o konání OZ 2/2021
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.4.2021 v 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 21.04.2021 do 29.04.2021.

Ukončení nařízení SVS k ptačí chřipce č.j.: SVS/2021/048259-C
Krajská veterinární správa ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu
Min.doba zveřejnění od 19.04.2021 do 05.05.2021.

Záměry nakládání s majetkem obce ze dne 14.4.2021
Záměry schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 14.04.2021 do 29.04.2021.

Sčítání lidu - aktualizace 8.4.2021
Informace o prodloužení online sčítání do 11.5.2021 a informační leták o sčítání
Min.doba zveřejnění od 08.04.2021 do 11.05.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ JK č.j.: KUJCK 36188/2021
Krajský úřad – Jihočeský kraj oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Velká Kuš na období 2021 – 2030 sp.zn.: OZZL 36188/2021/sama
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 10.04.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/035764-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 19.03.2021 do 04.04.2021.

MěÚ Blatná vydává Územní rozhodnutí č.j.: MUBL 3797/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Územní rozhodnutí spis. zn.: OVÚP/18409/2020/KK
Min.doba zveřejnění od 17.03.2021 do 02.04.2021.

Plán péče o PP Kadovský viklan od KÚ JK č.j.: KUJCK 28589/2021
Plán péče o přírodní památku Kadovský viklan od Krajského úřadu Jihočeského kraje sp.zn.: OZZL 28589/2021/sama
Min.doba zveřejnění od 08.03.2021 do 24.03.2021.