Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Rozhodnutí o konání volby prezidenta republiky 12. 1. a 13. 1. 2018
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. 8. 2017 o vyhlášení volby prezidenta republiky
Min.doba zveřejnění od 07.09.2017 do 13.01.2018.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Jmenování zapisovatelů OVK starostkou obce Kadov pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 21.10.2017.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017.
Min.doba zveřejnění od 21.08.2017 do 08.09.2017.

Oznámení o konání OZ 6 / 2017
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2017 do 24.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 8528 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 17.08.2017 do 22.08.2017.

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy č.j.: MUBL 8204/2017
Oznámení MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování
Min.doba zveřejnění od 10.08.2017 do 21.08.2017.

Oznámení o konání OZ 5 / 2017
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 10. 8. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 30.07.2017 do 10.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 6866 - 3 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 13.07.2017 do 29.07.2017.

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření SOB za r. 2016
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Dobrovolného svazku obcí Blatenska za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SOB za r. 2016
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Blatenska za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Oznámení o konání OZ 4 / 2017
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2017 do 22.06.2017.

Oznámení o možnosti nahlížet do Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení o možnosti nahlížet do Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (přílohy č. 3 k zákonu) - zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby nové podnikové čerpací stanice PHM VOD Kadov"
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Záměr: „Čerpací stanice PHM VOD Kadov" č. j.: KUJCK 66723 / 2017 / OZZL
Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Čerpací stanice PHM VOD Kadov"
sp. zn.: OZZL 66086 / 2017 / pezo
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Závěrečný účet DSO Radina 2016 - Návrh
Závěrečný účet DSO Radina 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Oznámení o konání OZ 3 / 2017
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2017 do 18.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 1103364/17/2200-11460-301165
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 29.05.2017.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 13.05.2017.

Veřejná schůze k prodeji LDT ve Vrbně 28. 4. 2017
Veřejná schůze s diskusí k prodeji LDT ve Vrbně proběhne 28.4.2017 od 17:00 hodin v klubovně LDT.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2017 do 28.04.2017.

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné - květen 2017
Česká obchodní inspekce zahájí ve středu 10. května 2017 od 13. do 14.30 hod. bezplatnou poradenskou a informační službu pro občany.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2017 do 10.05.2017.

Oznámení o konání OZ 2 / 2017
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30. 3. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 30.03.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 38443 / 2017 / OZZL / 1
KÚ Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
sp. zn.: OZZL 38443/2017/sama
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 07.04.2017.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032756-C
KVS ukončuje opatření vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č. j.: SVS/2017/029248-C a zrušuje Nařízení SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č.j. SVS/2017/029248-C
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 30.03.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - březen 2016
Ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.03.2017 do 23.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032737-C
Krajská veterinární správa ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/012675-C a č. j.: SVS/2017/027946-C
Min.doba zveřejnění od 10.03.2017 do 26.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/029248-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017649-C ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 30.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/027946-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/012675-C ze dne 26.01.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 01.03.2017 do 26.03.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 15.03.2017.