Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace č.j.: KUJCK 1558/2024
Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejňuje Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
Min.doba zveřejnění od 22.01.2024 do 07.02.2024.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.12.2023
Záměr prodeje a směny pozemků
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 15.01.2024.

Oznámení - Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024 a rozpočtový střednědobý výhled SMOOS 2025 - 2028
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024 a rozpočtový střednědobý výhled SMOOS 2025 - 2028 byl schválen VH SMOOS dne 7.12.2023
Min.doba zveřejnění od 21.12.2023 do 06.01.2024.

Krajský úřad – Jihočeský kraj vydává Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL (návrh) č.j.: KUJCK 145813/2023
Krajský úřad Jihočeský kraj stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2023 do 27.12.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 14.12.2023
Ve čtvrtek 14.12.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.12.2023 do 14.12.2023.

Oznámení o konání OZ dne 7.12.2023
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 7.12.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 30.11.2023 do 07.12.2023.

Návrh rozpočtu pro obec Kadov na rok 2024
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 20.11.2023 do 07.12.2023.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2024
Návrh rozpočtu SOB na rok 2024
Min.doba zveřejnění od 16.11.2023 do 31.01.2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2025-2027
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2025-2027
Min.doba zveřejnění od 16.11.2023 do 31.01.2024.

Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2024
Návrh rozpočtu DSO Radina
Min.doba zveřejnění od 15.11.2023 do 01.12.2023.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2024 s porovnáním předchozího období
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2024 s porovnáním předchozího období
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2025 - 2028
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2025 - 2028
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Oznámení o konání OZ dne 16.11.2023
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 16.11.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 08.11.2023 do 16.11.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 18574/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku a stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/174 a na místní komunikaci na pozemku parc.č. 1005/1 v k.ú. a obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 02.11.2023 do 18.11.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově dne 10.11.2023
Přerušení dodávky elektrické energie dne 10.11.2023 v Kadově proběhne od 8:00 do 12:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 10.11.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově dne 15.11.2023
Přerušení dodávky elektrické energie dne 15.11.2023 v Kadově proběhne od 8:00 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 15.11.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 19.10.2023
Ve čtvrtek 19. října 2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.10.2023 do 19.10.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 17189/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/174, na místních a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 11.10.2023 do 27.10.2023.

Oznámení o konání OZ dne 12.10.2023
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 12.10.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 04.10.2023 do 12.10.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.10.2023
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne dne 26.10.2023 od 7:30 do 17:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 27.09.2023 do 26.10.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 21.9.2023
Ve čtvrtek 21.9.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.09.2023 do 21.09.2023.

Opatření obecné povahy č.j.: MUBL 15017/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 07.09.2023 do 23.09.2023.

Informace o závěrečném účtu DSO SMOOS za rok 2022
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2022 byl schválen VH SMOOS dne 15.6.2023.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem ze dne 30.8.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 30.08.2023 do 01.01.2024.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Oznámení o konání OZ dne 17.8.2023
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.8.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.08.2023 do 17.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 č.j.: KUJCK 96515/2023
KÚ Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)
Min.doba zveřejnění od 07.08.2023 do 23.08.2023.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.7.2023
Záměr pronájmu místnosti v budově bývalé školy v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2023 do 14.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 (Návrh) č.j.: KUJCK 82111/2023
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydává OOP - výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).
Min.doba zveřejnění od 18.07.2023 do 03.08.2023.

Oznámení o konání OZ 29.6.2023
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.6.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.06.2023 do 29.06.2023.